Blog

Sëmundjet të cilat i shëron FARA E BEREQETIT (Fara e zezë) 1.* SHËRIMI I PROBLEMEVE TË ZEMRES: Merrni 1/2 lugë vaj të farës së zezë të përzier me ndonjë pije të nxehtë ,te pihet përditë në mëngjes kjo do të bëjë të zgjerohen venat dhe arteriet. Shmangni ushqimet me yndyrë 2-* PËR SHËRIMIN E KOKË […]

Allahu i Lartmadhëruar nuk e ka bekuar vetëm vajin e ullirit, por pemën në tërësi – ajo është pemë e bekuar… Gjithashtu edhe Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Mbështetuni në vajin e tij dhe lyhuni me të, sepse ajo është pemë e bekuar”. U shfaqën dy gjëra të këndshme, të cilat vërtetuan dy mrekulli të tjera […]